Mobiliteit en verkeer

Nieuws over dit onderwerp

Aanpak sluipverkeer Sperwerlaan

Op zitting van 14 oktober besliste het college om van 4 november tot einde februari 2020 de Sperwerlaan tijdelijk af te sluiten. Dit is ter hoogte van de bestaande wegversmalling, die reeds werd …