Versterking van kwetsbare huishoudens naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

De Vlaamse Regering werkte drie concrete maatregelen uit om naar aanleiding van de COVID-19-pandemie kwetsbare huishoudens extra te ondersteunen. Ook op Grobbendonk hebben deze maatregelen een positieve impact.

Extra middelen voor lokale besturen in de strijd tegen armoede

Steden en gemeenten krijgen een eenmalige subsidie van de Vlaamse Regering om lokaal de gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken. Ze zetten deze middelen in voor initiatieven in het kader van lokale armoedebestrijding en hun lokale sociaal beleid ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens. Op welke manier ze dit doen, beslissen steden en gemeenten zelf.

Grobbendonk kan hiervoor rekenen op een eenmalige subsidie van 17.179,95 euro.

Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Steden en gemeenten ontvangen daarnaast een eenmalige subsidie om via een consumptiebudget tijdelijk extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Deze ondersteuning verloopt via een lokaal bestaand of nieuw op te zetten vouchersysteem. Met deze maatregelen wil de Vlaamse Regering zowel de koopkracht van kwetsbare gezinnen versterken alsook de lokale economie zuurstof geven.

Grobbendonk kan hiervoor rekenen op een eenmalige subsidie van 18.134,39 euro.

Tijdelijke COVID-19-toeslag via Groeipakket

Gezinnen die ten gevolge van de COVID-19-crisis een inkomensdaling kenden of een gezinsinkomen hebben dat minder dan 2.213 euro per maand bedraagt, kunnen tot slot rekenen op een eenmalige COVID-19-toeslag via het Groeipakket (kinderbijslag). Gezinnen staan zelf in voor de aanvraag. Voor deze steunmaatregel is geen specifieke rol weggelegd voor onze steden en gemeenten.


In heel Vlaanderen heeft deze maatregel een potentieel bereik van 126.133 kinderen en een kost van 15 miljoen euro.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is