N-VA Grobbendonk: een geschiedenis

Alles heeft zijn begin, zo ook een politieke partij en haar afdelingen. Omdat een geschiedenis veel kan vertellen over de huidige situatie, is het noodzakelijk om hierbij een overzicht te bieden van onze afdeling.
 

Oprichting

De gemeente Grobbendonk wordt sinds jaar en dag geregeerd door dezelfde partijen. Het was daarom dat reeds in 2006 een aantal mensen een ‘apolitieke’ beweging oprichtten met als doel: een nieuwe wind in Grobbendonk. Maar verder dan een boodschap kwam deze groep niet.

De boodschap van verandering ging echter niet verloren. In het derde kwartaal van 2009 werd er daarom, op vraag van Vera Celis, een kern gevormd met enkele leden van de N-VA uit de gemeente. We werden in onze inspanningen gesterkt door het opmerkelijk resultaat tijdens de verkiezing voor het Vlaams parlement in onder andere het kanton Herentals. De overtuiging dat er in ook onze gemeente een stemmenpotentieel was voor de N-VA kreeg daardoor snel vorm. Met steun van het arrondissementele bestuur en de zusterafdeling van Nijlen werd de werking bijgevolg gestart en al vlug werkten we aan het opstellen van een huis-aan-huisblad. Rond de jaarwisseling busten we voor het eerst in Grobbendonk en fusiegemeente Bouwel.

Belangrijk was het formuleren van een definitie omtrent ‘Vlaams-nationalisme’. Dit werd, en wordt nog steeds, omwille van een aantal factoren gezien als een soort van extremisme. Dit wilden we van bij de start ontkrachten want:

Vlaams-nationaal zijn betekent streven naar welvaart en welzijn voor de mensen die in Vlaanderen wonen, zonder onderscheid van herkomst maar op voorwaarde dat zij onze wetten en onze cultuur aanvaarden en respecteren. Ook in onze gemeente willen we Vlaams-nationaal zijn, als lid van een correcte, rechtvaardige, respectvolle en verantwoordelijke partij.

Uitbouw

Het jaar 2010 stond volledig in het teken van het uitbouwen van onze afdeling. In februari werd een infovergadering georganiseerd met Vera Celis als spreekster en konden de eerste nieuwe leden genoteerd worden.

Door de verkiezingen van 2010 moesten we onze activiteiten tijdelijk verleggen maar het resultaat was opnieuw daar. In het kanton Herentals stemden namelijk ruim 30% voor de N-VA, wat ons nog meer deed geloven in de noodzaak en nuttigheid van een afdeling in Grobbendonk.

In het verdere verloop van 2010 werkten we met de kern aan de verdere uitbouw van de afdeling. De werving van nieuwe leden werd verder gezet; de uitgestelde redactie, uitgave en verspreiding van een tweede huis-aan-huisblad werd terug opgenomen en in september kon tijdens een eerste ledenvergadering overgegaan worden tot de installatie van een volwaardig bestuur. Daarnaast werden pogingen ondernomen om de naam N-VA Grobbendonk meer en meer bekend te maken bij het publiek, onder andere door deel te nemen aan de kerstmarkt in Bouwel.

Verankering

Lokale verankering is van groot belang voor elke politieke partij. Vanaf 2011 konden we ons, door de uitbouw van de afdeling, daarop beginnen focussen. Als nieuwe afdeling konden we genieten van de financiële steun van het nationale secretariaat om tweemaal gebruik te maken van de distributiediensten van Bpost, waarop we in april een eerste keer beroep deden.

Een aangename boost kwam er eerder al, door een artikel in De Standaard van 22 februari. Het artikel opende alle ogen van politiek Vlaanderen:

“Sinds het begin van de politieke impasse verloren de Vlaamse partijen 31 000 leden, of liefst 21 per dag. De N-VA is de grote uitzondering. De partij zag haar ledenaantal met 60 procent stijgen van 9 448 (2007) tot 15 799 (2010). De eerste zeven weken kwamen daar nog eens 2 380 leden bovenop. In dat tempo verdubbelt de N-VA haar ledenbestand nog eens voor het einde van het jaar.”

Net als in 2010 namen we deel aan de kerstmarkt van Bouwel. Er werd voorgesteld om de dames mutsen te laten breien en die tijdens de kerstmarkt te verkopen ten voor dele van MUSIC FOR LIFE. Tijdens de viering van 50 jaar Vlaams Nationalisme in Dessel werden burgemeester Kris Van Dijck en Bart De Wever ingeschakeld door te poseren met een muts.

Traject 2012

De N-VA is op enkele jaren tijd enorm gegroeid in het arrondissement Turnhout. Ze groeide er zelfs het sterkst in vergelijking met andere Vlaamse arrondissementen. Ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 had de N-VA slechts in een beperkt aantal gemeenten een lokale werking. Enkel in Dessel, Laakdal, Beerse en Oud-Turnhout maakt de N-VA op dit moment deel uit van het plaatselijk bestuur. In de meeste steden en gemeenten van de Kempen heeft de N-VA dus geen enkel gemeenteraadslid of OCMW-raadslid.

Daar wil de N-VA verandering in brengen. De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 komen steeds meer in zicht en het is onze ambitie om in zoveel mogelijk gemeenten met bekwame en gemotiveerde kandidaten aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Met het ‘Traject 2012’ schuift het nationale bestuur de verankering van de N-VA op gemeentelijk vlak dan ook als voornaamste prioriteit naar voor.

N-VA Grobbendonk is daarom gepassioneerd bezig met het uitwerken van een gemeentelijk programma op maat. We zijn er namelijk van overtuigd dat onze gemeente verdient een modelgemeente te zijn, een gemeente waar het is goed is het leven te beleven in al zijn aspecten.

De volgende maanden staan daarom volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. In onze gemeente moet het beleid anders en beter. De N-VA is daartoe de beste waarborg want denken, durven en doen is een must; ook in Grobbendonk en Bouwel.

Nieuwe legislatuur

De verkiezingen van oktober 2012 waren een overweldigend succes voor onze afdeling. We haalden bijna 26% van de stemmen en werde de grootste partij met zes zetels. Na een intensieve onderhandelingsronde konden we een bestuursakkoord sluiten met sp.a en CD&V. We slaagden er daardoor in om de Open VLD na drie legislaturen naar de oppositiebanken te duwen.

De onderhandelingen brachten een mooi resultaat voor onze afdeling. Eric Van Meensel werd voor de eerste drie jaar aangesteld als schepen van onder andere financiën, openbare werken en lokale economie. Daarna zal hij benoemd worden tot burgemeester. Greet Van de Peer werd schepen van onder andere onderwijs, personeel en senioren. Vincent Van Genechten werd dan weer schepen van onder andere sport, toerisme en communicatie.

Bij onze eerste deelname aan de lokale verkiezingen meteen voor het harde werk beloond worden door de kiezer met een bestuursmandaat... Het was een droom die werkelijkheid werd. De volgende zes jaar (tot en met 2018) zullen wij dan ook met volle inzet gaan voor een betere gemeente, en dat op alle vlakken. De kracht van verandering is ingezet in Grobbendonk en Bouwel.